O mnie

KLK to Artystyczna Agencja Aktorska, w której najważniejsi są Artyści. To dla nich pracuję. To z podziwu dla ich talentu, charyzmy i osiągnięć postanowiłam postawić wszystko na jedną kartę i udać się w najwspanialszą przygodę jaką jest SZTUKA.

Przez wiele lat zajmowałam się promocją i marketingiem. Najpierw w Teatrach: Powszechnym, Roma, Dramatycznym i Studio. Potem  podczas  festiwali teatralnych:  Festiwal Warszawa Singera, Warszawskie Spotkania Teatralne, Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych oraz przy wielu projektach muzycznych, między innymi: Bajkowa Majka Jeżowska i  produkcjach telewizyjnych, między innymi : „The Voice of Poland”.

Byłam Redaktorką Naczelną miesięcznika „Warsaw Point”, w którym felietony pisali między innymi: Stefania Grodzieńska, Katarzyna Lengren, Stanisław Tym, Maciej Kuroń, zaś rysunki były dziełem Andrzeja Pągowskiego.

Od kilku lat działam społecznie. Jestem współautorką Kampanii Społecznej „Pokolenie 1600”  zwracającej uwagę na problemy osób starszych.  Współtworzyłam też projekt „World Family Summit” pod auspicjami ONZ dla Fundacji „Porozumienie Bez Barier”.

Na swojej zawodowej drodze spotkałam wielu fantastycznych ludzi. Te spotkanie artystyczne i zawodowe ukszatłtowały moją wrażliwość i sposób postrzegania świata.

Zapraszam Państwa do współpracy.